Hızlı Erişim
Sosyal Medya
Ulaşım Bilgilerimiz
Adres

Sinanoğlu caddesi Şabanali Apt. No:20/6 Kat:3 daire;9 ( Atapeynir üst katı) Muratpaşa Antalya

E-posta

info@kekemental.com

Telefon

0242 237 04 32

0507 227 09 53

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu
Artikülasyon bozukluğu kişinin yaşına uygun olarak çıkarması beklenen sesleri çıkartamama sorunudur . Bu durum kişinin sosyal hayatını sekteye uğratır . Artikülasyon bozukluğunun şiddeti bireyden bireye farklılıklar göstermektedir . Artikülasyon probleminin en çok yaşandığı sesler yaşa bağlı sesletiminin düzelmesinin beklendiği seslerdir . ( r sesi gibi )  Artikülasyon problemi işitme engeli dışında konuşma organlarında meydana gelen bozukluktan , zeka engelinden ,otizmden ya da psikolojik sorunlardan kaynaklanabilir . 

Artikülasyon çalışmalarında amacımız çocuğun dilimizdeki sesleri doğru ve anlaşılır sesletmesine  yardımcı olmaktır . Artikülasyon çalışmalarını ,çocukların kullanamadıkları sesleri düzeltebilmeleri için harflerin üstünde tek tek durarak ,  çocukla birebir  yapıyoruz  ve aileyle işbirliği yaparak çalışmaları çocuğun tüm yaşamına yayıp  seslerin üretilmesini  sağlıyoruz .Artikülasyon çalışması için tek bir yöntemimiz  yoktur . Bu alanda kullanılan yöntemleri duruma göre kullanıyoruz .

Kekemental olarak biz okul öncesi dönemde de artikülasyon terapisine çocukları almaktayız . Okuma artikülasyon terapisinde destekleyici bir işlev görebiliyor . Ancak " okuma bilmeyen çocuklarda artikülasyon terapisi yararsızdır " gibi bir durum söz konusu değildir . Hatta okul öncesi dönemde yapılan müdahale ile seslerin yanlış pekiştirilmesi  ve yanlış sesletimin alışkanlık haline dönmesi engellenebiliyor .

Artikülasyon bozukluklarını düzeltme çalışmaları dört aşamada gerçekleştirilebilir :

1 . Nedenleri ortaya çıkarmak . Çocuğun probleminin giderilmesi için doğru bir tanılama gerekir . Tanılama ile birlikte nedenlerin ortaya çıkarılması da önemlidir . Eğer çocukta artikülasyon bozukluğunun nedeni yapısal bir bozukluksa , çoğu tıbbı tedavi ile düzeltilebilir , neden işitme engeline bağlı ise uygun tedavi ve işitme aracı kullanılır , zeka düzeyi düşük çocuklarda zeka seviyesine göre terapinin düzenlenmesi ve çocuğun mevcut kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılması gerekir , aile atmosferi ve duygusal uyumsuzluk gibi engeller için psikolojik çalışmalar yapılmalıdır .

2 . Çocuğun probleminin farkına vardırılması . Çocuğun probleminin farkına vardırmak ve terapiye istekli hale getirmektir . Çocuğun bozuk çıkardığı sesler çocuk ve eğitimcisi tarafından beraberce listelenir . Böylece çocuk hangi sesleri çıkaramadığını bilir ve bu seslerle çalışma yapacağının farkına varır .

3 . Özürlü sesin düzeltilmesi .

Artikülatör kaslar : çene - dudak - dil - ağız kasları gereği gibi işlemiyorsa ;

• Yeni sesin konuşmada kullanılır hale getirilmesi ,

• Terapinin sona erdirilmesi ve vaka incelemesi ,

• Üfleme çalışması : Kibrit , mum , söndürme , kağıt üfleme pervane döndürme ,

• Sakız çiğneme çalışması ,

• Yalama çalışması : Dudaklara reçe l, bal gibi tatlılar sürülerek yalama çalışmaları ile dil , dudak ağız kaslarının gelişmesinin sağlanması , 

• Islık çalma çalışması ,

• Dil yuvarlama çalışması ,

• Dişleri birbirine vurma çalışması ,

• Dudakların enlemesine , uzunlamasına açılıp kapanma çalışması ,

Daha sonra sesin düzeltilmesi için ;

• Çocuk yanlış çıkardığı sesin doğrusunu çok dinlemeli , duymalı sesin doğrusu işitme merkezinde yer etmelidir ,

• Sesin çalışması: Ele alınan yeni ses uyarı, taklit, fonatik değiştirme ve doğru sesli sözcükleri kullanarak öğretilebilir ,

• Ayna karşısında doğru sesi çıkarma çalışması ,

• Hece çalışması ,

• Kelime çalışması ,

• Atasözleri ,deyimler gibi karmaşık kelime çalışmaları .

4 . Artikülasyon çalışmasının sonlandırılması . Bu aşamalar izlenerek aile , öğretmen ve terapistin yardımı ile artikülasyon bozukluğu olduğuna karar verilen çocuklar konuşmayı daha kolay ve kısa zamanda kazanabilir . Artikülasyonu olan her çocuk yardımla ve düzenli çalışma ile konuşmasını düzeltebilir .